Festiwal Fotografii Industrialnej

Festiwal Fotografii Industrialnej jest formą przeglądu twórczości profesjonalnej, jak i amatorskiej przedstawiającej w sposób kreatywny przestrzenie przemysłowe. Kreatywne przedstawienie tego typu przestrzeni jest sformułowaniem, które obejmuje różne formy przekazu zawarte w obrazie fotograficznym. Dlatego też w ramach II edycji festiwalu zobaczyć będzie można zarówno klasyczną fotografię architektury, projekty dokumentalne i reportaże, jak i fotografię z pogranicza „urban exploration”.

Miejscem odbywania się Festiwalu jest nie bez znaczenia Górny Śląsk, czyli region ściśle związany z głównym motywem Festiwalu, jakim jest przemysł. Obszar ten stał się doskonałym plenerem fotograficznym dla wielu fotografów ze względu na unikalne w skali kraju krajobrazy industrialne, ale także ze względu na potrzebę dokumentowania znikających w zastraszającym tempie jego elementów. Wiele projektów fotograficznych dotyka problemu degradacji obiektów postindustrialnych, stając się jednocześnie sprzeciwem wobec takiego stanu rzeczy. W tym miejscu pojawia się drugi, korespondujący z samą istotą fotografii wymiar Festiwalu — ukazanie stanu zachowania poprzemysłowego dziedzictwa, jego zmarnowanego potencjału w odniesieniu do możliwości zagospodarowania, wykorzystania i dalszej eksploatacji w zmienionej formie, jako istotnego elementu dopełniającego tożsamość regionu. Stąd wynika lokalizacja wystaw w obiektach poprzemysłowych pełniących z powodzeniem nowe funkcje w przestrzeni publicznej.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Artyści & Wystawy 2016
Janusz Wojcieszak

"Granica Utrzymania"

Kolejowe budynki to były kiedyś perełki architektoniczne, ślady świetności widać do dzisiaj.
Niektóre są faktycznie remontowane i odnawiane – ich obecny widok cieszy.
 
Ale co z pozostałymi, czy ktoś ma jakiś plan?
 
Kolej to nie tylko branża przemysłowa sama w sobie, ale nerw (tak było i może tak będzie) całej działalności gospodarczej.

Ekspozycja wystawy - Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia

Zwiń
Artur Musioł

"Reaktywacjo"

Reaktywacjo to cykl fotokompozycji przedstawiających artystyczną wizję ożywienia architektury     postindustrialnej    Górnego    Śląska. W czasach, gdy kopalnie znikają z śląskiego krajobrazu, projekt fotograficzny ma za zadanie uchronić je od zapomnienia i nadać im nowe, surrealistyczne życie. Każda praca skrywa w sobie postać przewodnika oprowadzającego odbiorcę po meandrach   stali      i      betonu    przekształconych w piksele.  Cykl powstał dzięki użyciu cyfrowych technik postprodukcji zastosowanych na materiale fotograficznym zdobytym na terenie Górnego Śląska na przestrzeni kilku miesięcy.

Ekspozycja wystawy - SCK Park Tradycji

Zwiń
Viktor Màcha

"Process"

Prezentowane na Festiwalu Fotografii Industrialnej zdjęcia są częścią niekomercyjnego projektu fotograficznego mającego na celu pokazać fascynującą, piękną i długą tradycję światowego przemysłu żelaza i stali, sam proces produkcji oraz złożoność hutniczej architektury.

Viktor przez 10 lat odwiedził z aparatem ponad 180 zakładów w 20 krajach.

Stale aktualizowany projekt można oglądać na stronie autora: www.viktormacha.com.

Ekspozycja wystawy - SCK Park Tradycji

Zwiń
Monika Gawinowska

"Miazmaty"

Otoczenie krakowskiej elektrociepłowni Łęg jest surowe, opustoszałe - wręcz postapokaliptyczne.
Równocześnie - dla  mieszkańców pobliskich osiedli to codzienny obraz widziany  z okna. Przestrzeń elektrociepłowni wtapia się w otoczenie, współistnieje z osiedlami domów, blokowiskami. Otoczona drzewami , ptactwem, chmurami -  sprawia wrażenie wręcz surrealistyczne. Poprzez swoje fotografie próbuję odnaleźć inny wymiar przestrzeni industrialnej i pokazać ją w sposób piękny. W tym przemysłowym pejzażu miasta staram się też zwrócić uwagę na miejsce człowieka, jego bezsilność i samotność w obliczu gigantycznej industrializacji.

Ekspozycja wystawy - SCK Park Tradycji

Zwiń
Marek Locher

"Człowiek i Maszyna"

Wykonując w ostatnich latach dużo zdjęć na kopalniach, zarówno pod ziemią jak i na powierzchni – tworząc ten cały zakres materiału raczej intuicyjnie niż planowo, w pewnym momencie zadałem sam sobie pytanie: „a co mnie wybiórczo najbardziej interesuje z tej górniczej wielości?” 
Odpowiedź była natychmiastowa, to wieże wyciągowe górniczych szybów, obiekty charakterystyczne w śląskim krajobrazie, dominujące w zabudowie każdej kopalni, ogromne z kręcącymi się kołami linowymi, piękne! Wieże wyciągowe interesowały mnie już od najmłodszych lat dzieciństwa, szyb kopalniany stał ze dwieście metrów od domu i doskonale było go także słychać (szum wentylatorów szybu wydechowego) W okolice innych pobliskich szybów często jeździłem na rowerze i orientowałem się jak to wszystko technicznie działa, dopytując też górników w rodzinie, lubiłem je też rysować i tak to we mnie już zawsze zostało – zakodowane wizualne piękno kopalni w pobliskim krajobrazie, wyrażane budowlami wież szybowych. Jednak niniejszy album nie jest o wieżach wyciągowych, bo to tylko jeden z elementów całego wyciągu szybowego, jej kręcące się koła dostrzega przecież każdy, czy to górnik na terenie zakładu jak i mieszkańcy najbliższej okolicy! Ale te koła na wieży nie kręcą się same z siebie, coś je napędza – to maszyna wyciągowa, która jest już ukryta w odpowiednim budynku na terenie kopalni. Do maszynowni nie każdy może się dostać, bo to zamknięte miejsce, w którym panuje spokój i skupienie. Bowiem praca, którą wykonuje maszynista wyciągowy jest ogromnie odpowiedzialna, to nie tylko wciskanie guzików i pociąganie za dźwignie, bo za tym kryje się wiedza, doświadczenie, wyczucie. Przecież ten człowiek steruje opuszczaniem i wyciąganiem czegokolwiek w szybie, a głównie opuszcza się i wyciąga załogę – ludzi, za których bezpieczeństwo w tym czasie bierze on odpowiedzialność! Obecnie wysoka technika obsługi maszyny wyciągowej i systemy zabezpieczeń na pewno tą pracę ułatwiają, ale to nie zmienia faktu, że człowiek – operator – maszynista wciąż jest na swoim stanowisku niezbędny.

Ekspozycja wystawy - SCK Park Tradycji

Zwiń
Korczak i ZASPA

"Szkorupy z Katowic"

„SZKORUPY z Katowic”  to projekt fotograficzny przedstawiający artystyczne ujęcie nieistniejącej już fabryki porcelany śląskiej  uchwyconej przez  fotografów- członków Grupy Fotograficznej ZASPA . Tytuł wystawy nawiązuje do śląskiej tradycji „polterabynd” - tłuczenia skorup, czyli szkła i porcelany na szczęście młodej parze na nowej drodze życia, ponieważ Porcelana Śląska Park jako obiekt właśnie taką nową drogę rozpoczyna.
Założeniem projektu jest  propagowanie miejskiego dziedzictwa industrialnego, przypominanie o śląskich korzeniach, umacnianie Katowic jako silnego ośrodka kultury poprzez dostęp do ciekawych artystycznych fotografii ukazujących surowe piękno obiektu przemysłowego oraz dających drugie życie znajdującym się tam murom i przedmiotom. Otoczenie, które towarzyszyło człowiekowi przy ciężkiej pracy w Porcelanie Śląskiej, dziś staje się obiektem sztuki.
Celem  prezentacji fotografii na wystawach i w kalendarzu jest rozbudzenie  wyobraźni mieszkańców miasta Katowice i ich aktywizacja do działań twórczych, poprzez kreatywne spojrzenie na swoje otoczenie i dziedzictwo.
Celem projektu jest obcowanie mieszkańców Katowic ze sztuką, najpierw eksponowaną w Porcelana Sląska Park, a następnie w Galerii Aktywnych w Katowicach oraz w kalendarzu przez cały 2016 rok.
Rezultatem projektu jest zwiększenie aktywności mieszkańców Katowic, promocja miasta i działalności organizacji biorących udział w projekcie.
W związku ze zmniejszającym się zainteresowaniem organizmem miejskim oraz spadkiem zaludnienia w Katowicach kampania ma pomóc w promowaniu Miasta, grup artystycznych, organizacji pozarządowych i Instytucji Kultury Katowice Miasto Ogrodów.

Ekspozycja wystawy - SCK Park Tradycji

Zwiń
Cezary Miłoś

"120 latka Huta Częstochowa 1896 - 2016"

Jestem miłośnikiem przemysłu ciężkiego. Fotografuję huty, koksownie, kopalnie oraz inne zakłady przemysłowe, zarówno te funkcjonujące, jak i zabytkowe czy też odchodzące w zapomnienie. Stanowią one główny temat moich zdjęć, tworzących coraz to obszerniejsze archiwum, ukazujące zmiany zachodzące w industrialnym świecie.
Przez swoją działalność pragnę wzbudzić zainteresowanie tematyką przemysłową i zwrócić uwagę na ukryte piękno oraz unikatowy klimat obiektów industrialnych. Tworzą one swoiste widowisko, w którym główne role grają piece, maszyny i wykonywane operacje technologiczne, a wszystko reżyseruje człowiek.
Moim celem jest także popularyzacja wiedzy historyczno-technicznej z zakresu tematyki przemysłowej, wskazującej na rolę różnych gałęzi przemysłu w tworzeniu realiów naszego życia, rolę, którą coraz częściej się lekceważy.
Poprzez stworzony obraz zapraszam w podróż do industrialnej krainy hutniczych pieców, strzelistych kominów, kopalnianych wież, plątaniny rur i torowisk.

Ekspozycja wystawy - Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia

Zwiń
Grupa Fotograficzna KARBON

"Stalowe Koła"

"Stalowe koła" to projekt fotograficzny poświęcony ważnej gałęzi industrialnego świata, jaką jest kolej przemysłowa. Historia kolejnictwa na Śląsku sięga XIX wieku i ściśle wiąże się z erą industrializacji regionu. Prócz transportu ludzi, kolej służyła tu do przewozu węgla i wyrobów hutniczych. Kolej przełomu XIX i XX wieku była wówczas prawdziwą potęgą i największym pracodawcą.   Do   dziś  pozostało  wiele  śladów  tamtej  potęgi w   postaci    unikatowego    taboru,    fragmentów    linii,    tuneli i wiaduktów kolejowych, zabytkowych dworców i wiele innych.
Temat    kolejnictwa  został    potraktowany    przez    fotografów w sposób dość szeroki - na wystawie będzie można zobaczyć nie tylko same pociągi, ale i fragmenty linii i infrastruktury kolejowej czy też niepowtarzalną kolej piaskową.

Ekspozycja wystawy - SCK Park Tradycji

"Szczęść Boże"

Kopalnie węgla kamiennego od ponad dwustu lat stanowią nieodłączną część śląskiego krajobrazu, jego kultury i tradycji. Największe ich skupisko, występuje na rozległych obszarach Górnego Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego i Rybnickiego Okręgu Węglowego. Mimo, że dzisiaj borykają się z licznymi problemami a ich przyszłość jest niejasna, to nadal stanowią ważny element naszej historii, kultury i przestrzeni. To obok tych zakładów  rozbudowywały  się    najpierw    osiedla    robotnicze, a potem całe miasta, infrastruktura i sieci komunikacyjne. Początkowo tereny typowo rolnicze, stały się w tętniącymi życiem, przemysłowymi zagłębiami.
Wystawa zdjęć jest formą przeglądu kopalń tych trzech obszarów górniczych i prezentacją ich różnorodności pod względem     architektury,      zabudowań,      form,     konstrukcji i krajobrazu, w który zostały wpisane.

Ekspozycja wystawy - Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia

Zwiń
Krystian Niedbał

"Deep Sounds Of None"

Wszystko, co nie spełnia wyznaczonego zadania, po prostu przestaje istnieć. Staje się magiczne. Każdy obiekt, pojedynczy pokój, korytarz i zakątek takiego miejsca przemienia się w coś zupełnie nowego, gdy starzeje się  i  ulega  coraz  większemu  zniszczeniu. Z czasem nieuchronny rozpad, rdza, zanik kolorów wspierany naturalnym światłem pobudza naszą wyobraźnię do pewnych działań. To wszystko zmienia się w podróż po historii, która nie zasługuje na to, aby zostać zapomnianą.

Ekspozycja wystawy - Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia

 

Zwiń
Rafał Kobyłecki

"Przerwana Lekcja Muzyki"

Jest rok 1910, umiera Wacław Rzewuski pozostawiając dobra majątku w Bratoszewicach (wieś w województwie łódzkim) swojemu synowi Kazimierzowi. Przedsiębiorczy, dobrze wykształcony syn rozpoczyna budowę pałacu, którego szkice architektoniczne i nadzór budowlany powierza cenionemu architektowi Juliuszowi Nagórskiemu. Myśl architektoniczna Nagórskiego daleko wykraczała poza znane schematy. Zaprojektował wiele znanych budowli: bibliotek, kamienic, obiektów przemysłowych, stworzył projekt 200-metrowego wieżowca art deco i zaprezenotował go w 1936 r. prezydentowi Mościckiemu. Budynek łudząco podobny do późniejszego Pałacu Kultury i Nauki ostatecznie nie został wybudowany.
Pałac w Bratoszewicach od samego początku wybudowania miał pecha. Szybko pogorszyła się sytuacja finansowa właściciela, razem z rodziną przebywał na miejscu tylko w sezonie letnim, następnie wybuchła II Wojna Światowa. Pałac w roku 1944 przejmują Niemcy przeznaczając go na magazyn sprzętu medycznego. W tym samym roku zostaje schwytany w łapance jego twórca, Juliusz Nagórski, i ginie podczas egzekucji.
Wraz z końcem wojny Pałac przejął Skarb Państwa, część otrzymali chłopi w ramach reformy rolnej. Następnie obiekt przechodził w ręce kolejnych użytkowników, przebudowywano go, dookoła w pięknym dużym otoczeniu parkowym powstawały inne budowle - szkoła, PGRy, silosy rolnicze...Wszystko bez przemyślanej koncepcji i pomysłu urbanistycznego. Zniszczyło to klimat starego mieszczańskiego dworku i jego otoczenia, miejsca spokoju i wyciszenia. Pałac wpisano do rejestru zabytków dopiero w 1978 r. Sześć lat później wybuchł pożar, który zniszczył część obiektu, podjęto próby remontu które przerwano z powodu braku funduszy. W środku Pałacu zawalają się kolejne ściany i stropy, płynący czas i okoliczni szabrownicy byli bezlitośni dla obiektu. Bezużyteczne okazały się także kolejne pomysły na podniesienie go ze zgliszczy.
Na fortepianie znajdującym się w centralnym punkcie pałacu zapewne już nikt nigdy nie zagra mimo że struny nadal wydają dźwięki...

Ekspozycja wystawy - SCK Park Tradycji

Zwiń
Szkoła Widzenia

"Wokół materii nieożywionej"

Przemysłowy plener:  zużyte, niesprawne, wysłużone fragmenty urządzeń górniczych przygotowanych do renowacji, ład a zarazem bałagan w którym może orientować się wyłącznie osoba „wtajemniczona”. Przypadkowe miejsce chwilowego pobytu, światło przedzierające się przez stalowe konstrukcje i pył spod kół samochodów zabierających węgiel, rozlana woda, błoto mułu węglowego.
We wszystkim znajdujemy tematy do fotografii , tak naprawdę nie ma źle dobranych, są jedynie niedokończone.
Pretekstem do fotografii może więc być wszystko to co widzimy, i co wywołuje skojarzenia dla naszych emocji.
Układanie martwych natur w kompozycje malarskie ,jest w całej historii sztuki sprawdzianem oryginalności i sprawności artystycznej.
Odwołanie się do materii nieożywionej z naszego otoczenia , jest prośbą opisu świata, oraz panującego w nim porządku przemian estetycznych.
Zakładamy  badanie tego stanu fotografią,
a rozwiązanie zawieramy w pracach i wystawie.

Ekspozycja wystawy - SCK Park Tradycji

Zwiń
Przemysław Brożyna

"Bawelana"

Zdjęcia przedstawiają opuszczone zakłady włókiennicze BEWELANA. Niszczejący dziś obiekt jest wspaniałym odzwierciedleniem dawnej potęgi włókienniczej Bielska-Białej. Swego czasu największe zakłady przemysłu    włókienniczego w regionie, obecnie dające schronienie bezdomnym. Dokument ten jest pretekstem do pokazania  współczesnej  cywilizacji  przemysłowej, a właściwie tego co po niej zostaje, cywilizacji, która odchodzi w zapomnienie.

Ekspozycja wystawy - SCK Park Tradycji

Zwiń
Klaudia Kot

"Opuszczony"

"Opuszczony" to cykl fotografii przedstawiających obecny  stan  jednego  z  najpiękniejszych  pałaców w Polsce. Wzniesiony pod koniec XVIII wieku, obecnie jest ruiną, nośnikiem wspomnień ludzi, którzy pisali maturę w Sali Aktowej.
Po długiej nieobecności wracam do Szczekocin, fotografuję okolicę. Pewnego dnia znalazłam się wewnątrz pałacu i czuję historię, która kiedyś się tam   toczyła.    Pokazuję    to    co    widzę   i   słyszę z opowieści. Miejsce wciąż żywe, wspomnieniami

Ekspozycja wystawy - Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia

Zwiń
Marek Stańczyk

"MADE IN SILESIA - PARA & BETON"

Cykl fotografii prezentowanych na drewnie, przedstawiających charakterystyczne elementy śląskiego pejzażu. Zestawy zdjęć poświęcone są zjawisku pary oraz budowlom z żelbetonu skupionym wokół zabudowań nieistniejącej koksowni Kościuszko w Chorzowie.

Ekspozycja wystawy - SCK Park Tradycji

Zwiń
Anna Mika

"Ujarzmić bestię"

Poznajcie  bestie.   Piękną  -  mimo  złowrogiej  stali, z której powstała.
Trochę zardzewiała tu i t am,  ale  wystarczy  chwila, by mimo wielu ton ruszyła z hukiem... by ziemia zadrżała pod jej naciskiem.
Góruje nade mną.
Przeraża.
A jednak ujarzmiłam ją.
Stoi    obok    mnie,     a    ja    wykorzystuję     chwilę by uwiecznić jej piękno.
Każdą ostrą linię. Śrubę. Każdą plamę rdzy.

Ujarzmiłam bestię. Choć na chwilę.

Ekspozycja wystawy - Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia

Zwiń
Hugo Urbańczyk

"Upadek belgijskiego hutnictwa"

W trakcie jednej ze swych podróży, miałem okazję odwiedzić przemysłowe południe Belgii - Walonię. Kraina bardzo podobna do Górnego Śląska, usiana hałdami, kominami i nielicznymi już wieżami szybowymi zamkniętych kopalń do niedawna była dosyć dobrze prosperującym ośrodkiem przemysłu m.in. ciężkiego. Od czasów  kryzysu nastąpiło szybkie  wygaszanie   hutnictwa,   gałęzi  przemysłu od dawna obecnej w tamtych stronach. Dzięki sporej determinacji miałem okazję ujrzeć zamknięte huty w niemal nienaruszonym stanie, widoki jakie bezpowrotnie zniknęły z moich własnych rodzinnych stron...

Ekspozycja wystawy - Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia

Zwiń
Ireneusz Borowski

Zajmuje się projektowaniem graficznym i fotografią. Jego pasją jest fotografia pejzaży przemysłowych. Poszukiwania sposobu przedstawiania industrialnego otoczenia w kadrze doprowadziły go do obrazu skupiającego się na formie obiektów oraz prostocie kompozycji inspirowanej fotografiami Becherów.
Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Zabrzu oraz Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Od 2009 roku powadzi Studio Graficzne Your Media. W latach 2010-2014 nauczyciel w Szkole Fotografii "Fotoedukacja" w Katowicach. Od 2011 roku pracuje jako wykładowca w Katedrze Grafiki Projektowej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wystawa projektu coal.newsign.org

Projekt coal.newsign.org jest wynikiem trzech lat fotografowania wież szybowych. Zdjęcia wykonywane są w okresie od listopada do marca podczas zupełnego zachmurzenia – pozwala to na uniknięcie gry światła i cienia skupiając się na architekturze. Istotne w projekcie jest również zestawianie ze sobą wielu fotografii akcentujących podobieństwa i różnice konstrukcji. Dzięki temu zbudowana zostanie typologia wież. Projekt jest w początkowej fazie realizacji – wymaga jeszcze dopracowania oraz uzupełnienia.
Wszystkie zdjęcia naświetlane są na negatywach 4 x 5 cala.

Ekspozycja wystawy - SCK Park Tradycji

Zwiń
Marcin Buk

"Czas Wolny"

Praca pracą. Fabryka fabryką. Ale przecież nie tylko pracą i fabryką człowiek żyje. Co człowiek pracy robi po pracy? Jak odpoczywa, gdzie?

To  nie  jest  tak,  że  z  tymi   pytaniami   wyszedłem w   miasto.   Było  zupełnie   odwrotnie.   Zaglądając w bramy, zaułki, podwórka wszędzie trafiałem na ławki, ławeczki, krzesła. Niezmienne atrybuty wypoczynku robotników i ich rodzin. Wręcz szokująca jest mnogość pomysłów, wynalazków. DIY w najczystszej niczym nieskrępowanej postaci. Stąd ten cykl z podwórek Śląska i Zagłębia. Dla tych paru chwil odpoczynku. I w jakiś sposób dla degradacji czasu wolnego. Dlaczego te ławki są puste. Czy mamy jeszcze wolny czas?

Więc zatrzymajmy się na chwilę, osiądźmy, odpocznijmy po pracy.

Ekspozycja wystawy - SCK Park Tradycji

Zwiń
Katarzyna Wolny

"Krzesło postindustrialne - motywy Śląska"

Krzesło jest jednym z tych przedmiotów, bez których nie może się obejść żadne mieszkani ani dom. Których obezność wymyka się naszemu postrzeganiu. Które pozwalają nam oswoić najbliższą nam przestrzeń i zamknąć ją granicami naszej prywatności. Krzesło wyjęte z tego naturalnego dla niego kontekstu przestaje być niewidzialne i oczywiste. Wywołuje niepokój, jest nie na miejscu jak intymność przeniesiona w sferę publiczną.
Jestem Ślązaczką. Mam na Śląsku swoją przestrzeń, którą nazywam domem. Moje zdjęcia dokumentują próby, jakie podejmuję aby zrozumieć i pogodzić na własny użytek przestrzenie Śląska, z jakich jest znany z moją własną, osobistą wizją tego miejsca. Może różni się ona od obrazu Śląska przemysłowego i w swoim postindustrialiźmie zdehumanizowanego. A mimo to patrzę i na myśl przychodzi mi „dom”.

Ekspozycja wystawy - SCK Park Tradycji

Zwiń
Silesia Flash

"Urbex Technicolor"

Po   lasach   kominów   zostały   tylko  wspomnienia. To co na przestrzeni dziejów oparło się wpływom trzech cesarstw, nie jest w stanie oprzeć się czasom zysku za wszelką cenę. Zabytki techniki, wyjątkowe konstrukcje architektoniczne, wspomniane kominy upadają. Wraz z nimi znika świadectwo bytności wielkiego przemysłu, które pomaga zachować nam tożsamość regionu. Świadectwo to, na kilometrach taśmy filmowej i fotograficznej kliszy nigdzie nie jest tak wyraźnie akcentowane jak w naszym regionie. Poprzez fotograficzną  opowieść   spod  znaku  Silesia  Flash o industrialnym Górnym Śląsku, chcemy  zwrócić  uwagę   na  ustępujący  krajobraz, w którym dorastaliśmy, a którego ślady często możemy zobaczyć   już     tylko     na     zapisanych   obrazach z przeszłości. Inspirując się dawnym sposobem obróbki materiału filmowego, powstał cykl zdjęć noszący nazwę Urbex Technicolor.

Ekspozycja wystawy - SCK Park Tradycji

Zwiń
Grupa Fotograficzna KWK KEFS

"Maszyneria"

Słowo    „praca”    kojarzy    się    przede    wszystkim z człowiekiem, siłą mięśni i umysłu. Od początku istnienia ludzkości takie podejście było słuszne bo do wykonania większości prac, nawet tych najcięższych, wykorzystywano siłę mięśni. Człowiek, wraz z postępem cywilizacji dążył jednak do zwiększania wydajności, usprawnienia robót, zwiększenia ilości i jakości. Przełomowym momentem w dziejach pracy ludzkiej była rewolucja przemysłowa. Z pełną parą stalowe kolosy zaczęły przejmować obowiązki ludzi. To co do tej pory było niewykonalne, stało się dziecinnie proste. Rewolucja trwa do dzisiaj. Parowe olbrzymy wyparte    zostały     przez     maszyny     elektryczne i    spalinowe.    Wciąż    jednak    istnieją,    fascynują i przypominają nam jak to wszystko się zaczęło.
Na fotografiach znalazły się: parowa maszyna wyciągowa szybu Carnall w Zabrzu, wyposażenie elektrowni dawnej kopalni Saturn w Czeladzi, czynna maszyna wyciągowa szybu Łokietek w KWK Mysłowice-Wesoła i umierająca powoli maszyna szybu Fortuna I byłej kopalni Kleofas w Katowicach.
Fotografie zostały wykonane w technice anaglifu 3D. Technika pozwala na uzyskanie złudzenia trójwymiarowości przy oglądaniu przez specjalne okulary.

Ekspozycja wystawy - Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia

Zwiń
Lokalizacje wystaw
Lokalizacja – SCK Park Tradycji

SCK Park Tradycji

Park Tradycji to postindustrialny obiekt, który powstał w wyniku renowacji budynku maszynowni oraz wieży wyciągowej szybu Krystyn, a także przylegającego do nich terenu byłej kopani „Michał” (wcześniej „Max”) w Siemianowicach Śląskich, której dzieje siegają połowy XIX wieku. Decyzję o likwidacji zakładu podjęto w roku 1989, a do ostatecznej likwidacji doszło w roku 1994. Odnowiony obiekt oddano do użytku w roku 2012. Od tego czasu znajduje się on pod zarządem Siemianowickiego Centrum Kultury. W roku 2013 Park Tradycji dołączył do obiektów znajdujących się na Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

Lokalizacja – Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia

Galeria Sztuki Współczesnej Elektrownia

Budynek obecnej Galerii „Elektrownia” powstał w latach 1902-1908 na bazie projektu wybitnego polskiego architekta Józefa Piusa Dziekońskiego, autora projektów wielu monumentalnych obiektów użyteczności publicznej w Europie. Dzięki rewitalizacji obiekt przystosowano do współczesnych standardów i może on teraz pełnić wiele funkcji, m.in.: wystawienniczą – przestrzeń dla zwiedzających w Sali Głównej z zabytkowymi maszynami; konferencyjną –  dla narad, spotkań, konferencji w Sali konferencyjnej i multimedialnej; warsztatową.

Dojazd

SCK Park Tradycji

ul. Orzeszkowej 12
41-100 Siemianowice Śląskie

Komunikacja miejska:
Przystanek „Michałkowice Fabud”
Linie: 30, 98, 110, 974
Przystanek „Michałkowice Kościół”
Linie: 5, 22, 30, 43, 72, 74, 91, 96, 98, 110, 119, 133, 168, 170, 196, 222, 663, 664, 665, 974

Galeria Elektrownia

ul. Dehnelów
41-250 Czeladź

Komunikacja miejska:
Przystanek „Czeladź Saturn”
Linie: 100, 723, 911, 902N

 

 
Program

Oficjalne rozpoczęcie festiwalu: 12.05.2017

Więcej informacji wkrótce!

Organizatorzy

Partnerzy

Patronat medialny

Sponsorzy

Warsztaty fotografii Industrialnej

 

INFORMACJE O WARSZTATACH WKRÓTCE!

 

Kontakt

Siemianowickie Centrum Kultury

Informacje odnośnie festiwalu: kontakt@indufotofest.pl
Informacje w sprawie wystaw: wystawy@indufotofest.pl
Informacje na temat warsztatów: warsztaty@indufotofest.pl

Formularz kontaktowy